×

بیوگرافی

قصه علی

نقلک ها

×
قصه علی بیوگرافی جستجو
خدمات کشاورزی
حمل و نقل
آموزش


The Band

بیوگرافی

علی خانی متولد 1 آبان ۱۳۴۲ پسر بانو فاطمه حیدری و آقا محمدعلی خانی ، درجه دار بازنشسته ارتش و یکی از نگهبانان روستای خور شهرستان کرج استان البرزه،

یه دختر هم داره به نام ساناز،

علی با نقلگ هایی که می نویسه نسل جدیدرا با گویش خوری آشنا کرده و خاطرات زیادی را برای نسل های قدیمی یاد آوری

قصه علی

علی خانی تاقبل از کرونا بین کرج شهر محل زندگیش و باغ مزگتکش در روستای خور در تردد بود.

اما به واسطه شیوع کرونا و ضرورت مراقبت بیشتر از سلامتی مردم روستا به دعوت شورا و دهیار خور مسئولیت نگهبانی روستارو به عهده گرفت به همراه چند نفر دیگه،

براتون بگم علی خانی یه کانال تلگرامی داره به نام رادیو مان لابار که انگیزه ای شده برای نوشتن خاطرات و داستان های روزمره به گویش خوری

آرزوی علی خانی اتحاد و صمیمیت بین اهالی روستاست.

نقلک ها

علی از سال 1397 نوشتن نقلک هاش را شروع کرد،

بخشی از نقلک های علی خاطرات روستاییش هست و ،

بخش دیگرش زاییده ذهن خلاق خودش هست

لایروبی

باهارسال پنجاه وهشت بو صبح باوام منوبیدارکوردا بگوت بشومردم امروزمیخوان جوپاک کنن بیل وگیتم بالایی گردم به هوای سريسیو رحیم عم نیاز ورمضانعلی ایمانی دی داشتن واهم بالایی میشوون نرسیده به سوباغ ایالان عم باقرمردم جمع بن وداشتن واهم چانه میزن یه عده تفریح گرغریبه زن ومردحدودبیست سی نفر بیامن وسلام کوردن میخواستن بشن سمت ابشور مردیکانش همیشان سیبلهاشان مثه اصغرعم قل جعفربو سعیدخان جلوشانابگت بگوت کوجه میخوان بشین بگوتن ابشور بگوت وگردین شماهاکمونیستین مامسلمانیم یکی ازمردیکان تفریح گربگوت واس چی میگی ماکمونیستیم بگوت ازسیبیلهاتان معلومه ونهشت بشن ابشورو وگردان شانا مشدعبداله بگوت کمونیست یانی چی سعید عم پنجعلی بگوت کمویانی خدا نیستش دی یعنی خدانیست این ملعونهاکافرن

سجلت

اول ابان چهل دو داشتم میان شیکم ننیم لنگ وپاچه میزم مغرب بشوون دنبال ابیج منوربیامو نزدیک دوازده شوبدنیابیامم من صدمین ایالی بم که ابیج منور قابلگی بکوردی بو واسه همین ببوردقیچیشابنگست میان چاه واباوام بگوت ممیدعلی اسم ایالا چی میهلین باوام بگوت حاله بینیم زنده میمانه اون سال ازهمه سالهاسردتربو کوزه بیخ کینم میان گاره ازسرما همیشه یخ بزه بو نصف خورواهم قاربکوردی بن سال اول دعوایی خور توستان همدیگیشاناحسابی بوتیبن واسه همینوخانه هم دیگه شونیشین نیمشوون ننیم میگوت اونقدرمیان گاره گیره میکوردی جان همیمانا میخواستی هاگیری عم شعبان به هما اسم پنج تنو یادبدابوتابه اسم علی میرسی میگوت اییه اییه یانی علی گیره میکنه نیم شورسودابوجان دربوردم ازاون سرما ومریضی باهاریاروازثبت احوال بیامبو خانه دایی نصراله که کدخدا بوننیم دوتومن هادا واسیم شناسنامه هاگت

اندراحوالات کانال حکومت خور

امروزبشووم تلویزیون بینم کانال حکومت خورچی نشان میده هی این کانال اون کانال کوردم پیداش نکوردم یه کانال بوکه فقط برفک نشان میدا بشووم بمب خانه انتن رایک کم اینوراونورکوردم واننیم بگوتم درست گردی بگوت نه انتن رابچرخاندم سمت پندوشکامقرحکومت بازم فقط ننیم بگوت برفک نشان میده اززهره عم عباس خبرگیتم تلویزیون شماکانال حکومت نشان نیمیده بگوت نه عموعلی ازمافقط کانال سه رانشان میده واسه خالقلی گوگول بنویشتم کانال حکومتمان کوجیه بگوت خالقلی اونها جو نکیندن وای بحال کانال من بشم واجواداوس تقی بگم بیا جل پلاسما وانیسانش ببوره اینجوری سنگین ترم تانیامن بیرونم کنن ازمیان ابادی یادم درشوبگم من موجییم میتانین ازمریضخانه ۵۰۳ ارتش خبرگیرین شکایت دی بکنین دی دستان به جایی بندنییه