×

بیوگرافی

قصه محمد

نقلک ها

×
قصه محمد بیوگرافی جستجو
خدمات کشاورزی
حمل و نقل
آموزش


The Band

بیوگرافی

اینجانب محمد حسنی فرزند رمضان.

تولد ۱۳۳۹. شماره شناسنامه ۲۶،

تحصیلات عالیه از مدرسه خور

مدرک تحصیلی پنجم ابتدای

رشته تحصیلی نگم بهتره

یا بهل بگم مردم ازاری

علاقه عجیب به طنز دارم

شغل شیشه بر

قصه محمد

محمد عاشق تصویرسازی از وقایع اتفاقیه به شکل خاطره های جذاب و خواندنی و شنیدنی از زمان های گذشته ست.

داستان هاش مثل قصه های مجید هوشنگ مرادی کرمانی هم آدمو میخندونه هم اشک به چشمای آدم میاره و مثل همون قصه ها میشه ازشون فیلم ساخت اینقدر که با جزئیات کامل مینویسه،

محمد افسون شده زندگی قدیمی هاست و این افسون در تمام نوشته هاش به چشم میاد..

نقلک ها

🌱 بدشانسی 🌱

از همون ایالی من بد شانس بم چرا؟ نیمدانم چرا بهل اول واسید تعریف کنم تاحالیت گرده . وگردیم به سالهای قبل از پنجاه اگه حوصله نداری همین جو از من جدا گرد وسط راه هی غر غر نکنی بگی کار دارم می خوام غذا درست کنم یا نه کلی پیغام دره باهاد بخوانم من حوصله ندارم. دم صبحی ننیم منا صدا کورد چیکنم بازم خووم ببورد. پاستام کفش یاهمون بسکت(کتانی) توک پام انگیستم کرت كرت کنان از بارمله جیرایی گردم بشم دم طبله عم نبی اله 🥷🐑🐏گوسندانا درکنم.که چیشمم بخورد به عم پنجعلی داشت به پام نیگا میکورد. عم پنجعلی بگوت وزقوله خب اون پاشنه کفشاوکش بتانی راه بشی..اصلا ازحرفش خوشم نیامو ولی ازترسم هیچی نگوتم. برسم دم مچد بدم ننیم قزقان را بهشته سرش پر کرده از شیر تازه داره میا کلی وا من دعوا کورد که ننه چقدر دمخوسی بگتم خب گوسند را بیرون میکوردی. بگد خب ننه به امید کی گوسند را بیرون کنم ؟ مندی همونجور که میدووم وا ننیم غر میزم الان من چیکنم!؟ گوسند بشو سره تیره افتو . خلاصه برسم کین بغچه بیخ خانه قاسم خانیکه طبله اونجوبو . همینکه دره طبله راواکوردم گوسندهاکه انگارپشت درکمین کوردی بن وکیشیک میکیشن درواگرده بریتن مان زیمین حاج مصطفی خان همیش وا خودم میگتم خدا کنه که زیمین رضا احمد شاه نشن مگه میتانم جواب زن احمد شاه را بدم اونو اگه الان سر برسه خدا بفریادم برسه الانش دیر گرده تازه گوسند بی صاحاب بریتن مان زیمین مردم به یه جان بکیندن از مان زیمین اینها را بیوردم بیرون . 🚶‍♂راه افتام بطرف لابار اولین نفر خدا بیامرز کعب شعبان را بدم بگودپسر چقدر مگه تودمخوسی!!؟ گوسند بشو سره بشم وا خودم بگتم اخه پیره مرد چرا حرف زور. میگی از لابار تا اینجو پنج دیقه راه نی چجوری پس گوسند الان سره بشم دره واش هیچی نگوتم دوباره 🏃‍♂بدو بدو دنبال گوسند میشووم که بخوردم به عم جعفر اودی منا دعوا که نه بگد مگه داداشت دنی او از تو زرنگتره تو همیشه دیر میای. همینجورکه داشتم پشت سرعم جعفر ادا وشکلک🤩😜 درمیوردم که بدم داییم پشت خانه حاج عزت اله🐑🐏🧑‍🦯 واهفت هشتاگوسند برخورد به من وبگوت. جان دایی رابنازم زحمت بکش از منادی ببورتا بخوام بگم دایی گوسندان شما خیلی وحشی ین که امان ندا بهشت بشو.. میدانیستم که امروزمگه خدا بفریادم برسه وا این وحشی گری اینها که انگر رام نبن داشتم وا خودم غروغر میکردم که بخوردم به پست حاج حسین .. اودی منا مورد شماتت قرار بدا بگذریم که چی بارم کرد فقط بگتم تو بشو اون پسر دراز بی خاصییت خودتا نصیحت کن چکار به من داری . حاج حسین که بدی حق بامنه ومن صدپله ازاون پسرش رضابهترم واسه اینکه یه وخت نکنه گوسندیشانبورم منا گول بزی وایک کلمه *صحیح* غائله راختم بخیرکورد. بگود گوسند بشو چالغندر من بماندم به حرف کی گوش کنم برسم پای تلسکی🚡 خدایا وا این گوسند وحشی داییم من کدوم وری بشم مان این فکر دبم که بدم این گوسندان دایم بشوون بطرف توبیران گوسندهای خودم دی بطرف پیر چال گوسندان هر کدوم یک طرف درن از بس دنبال اینها بدووم دیگه خسته نالان بم از دسته گوسند خبری نی ولی من انقدر خسته گردم که نفسم قفس گرده. بگتم ولش کن فوقش تا ظهر اینها را به دسته گوسند میرسانم ازبس بدووم اینور اونور دنبال گوسند جانم داشت درمیشو. بنشیستم خستگیم درشونگو درست بغل لان زنبور که نه لان کنگینی 🐝🐝 بنشیستم. اصلا فکرشم نیمکوردم چه خبره که کنگینی ها بریتن سرم دیگه چیشمم دبست گردی هیج جا را نیمدم از یک طرف درد نیش زنبور از یک طرف گوسندان هر کدوم یکطرف درن. خدایا چیکنم 🥱 تا به خودم بیام بدم کل صورتم باد خیک گردی دستم دی چند جاش بادکوردی بو. خلاصه به یک بدبختی گوسندانا را ببوردم دم کمرک اقا ممد بدم نه بخیر بگذشت دسته گوسند از سمت پشت باغ داره میشو سره کودسنگ اونجو گوسندانا قاطی کوردم ولی دیگه انقدر صورتم باد کوردی بوکه دیگه جلوی پاما نیمیدم خدایی گردی که حاج مرادعلی داشت از کوه میامو وقتی حال وروز منو بدی منا سوار🐴 خر کورد برساند به خانه بله من داستانم تمامی نداره اگه تا اخر واسید بگم مینشینی زاروزار گیره میکنی هنوز به قسمت روضه نرسه نگم بهتره بهل توراهمینجور خندان بینم همون من کلی گیره کردم وسته. پایان یه روز تل وغمگین واسه من 😏یه کمدی شاد واسه علی😂 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

🌱رنج ودرد🌱

من این واقعه تلخ را خودم شاهدبم. نیمدانم چند سالم بو ولی عین روز واسیم روشنه ‌‌ودقیقایادمه ما خانه اقای سید تقی زندگی میکوردیم. مادرم پا به ماه بو باوام دی بشوبو شهر. دم دمای ساعت ده یا یکم ویشترتر من بدم مادرم ارام قرار نداره عین مار داره به خودش می پیچه من از ترس نتانستم طاقت بیورم گریه کنان وارد اطاق گردم😢 مادرم را باقال گیتم و پا به پای مادرم گیره میکوردم.ولی خبر از درد مادرم نداشتم فقط همراش اشک میرتم😢 تا اینکه وا من بگد پسر پایست بشو خانه باوا بزرگد وا ننجاند بگو که ننیم بگد موقیشه زود خودشا برسانه وا خوارم بگد تودی عین مومیا وانیست و نگاه نکن کله را روشن کن من از در بزم بیرون .خوارم که دم در اودی معلوم بو هم گیره میکورد خیلی دلواپس بو بگتم چیکنم بگد بدو بشو وا ننه بزرگ بگو بیا بگتم مگه چه خبره او که دکتر نی بگد تو کاری نداشته باش خبرش کن مندی حالیم نگردی چیشم وا کردم بدم دم خانه باوا بزرگم درم بدم ننجانم دم جو داره نیمدانم ظرف یا لباس می شورد سلام کوردم بگتم زود باش ننیم داره درد می کیشه.😢 همون جو بدم که بگود ای رمضان خدا بدادت بریسه ولی من که سنی نداشتم متوجه نگردم که منظورش چییه اودی انگار نه انگار که ننه من مریضه. بشووم جلو دستیشا بگیتم او منا پس بزی . خدا بیامورزه نیمدانم زن شیخ محمد بو یا زن مد ابراهیم وااشاره به ننجانم که چرا وا ایال این طوری میکنی منکه عقلم نیمیرسی چون حالیم نبو که جریان چیه فقط حرص میخوردم که زود باش. بازم نیمدانم انگاریکم بی خیال بو شاید اونو می دانست پایانش چی میگرده ومن اونموقع ایالک بم. تا بلاخره راه افتا مندی هی ازش میزم جلو هی ومگردم که او را هول بدم تا اینکه برسیم به خانه خدا رحمت کنه زن حاج اکبر ولی آبیج یوخابه. ا اودی وا ننجانم یکم دادو بیداد کورد بگد این پسر یک ساعت پیش بیامه دنبالت چرا اینقدر ناز داری. بگذریم که او خیلی وا خانواده ما خب نبو . عجله نکن شایدمن . اشتباه کوردی باشم. .وقتی که برسی دم دره اطاق وا خوارم بگد او جوش اماده کوردی من همین طور مات بماندم که تو هنوز ننیم را ندی چرا او جوش. که خوارم بگود تو بشو بگتم کوجه بشم؟ بگوت بشو نیمدانم دنبال وازید بگتم من مگه خرم ننیم مریضه بشم دنبال وازی🦄 زن حاج اکبر بخندی بگوت پسرم نترس ننید مریض نی میخواه واسید یک ابجی نیمدانم یا داداش بیوره🥴 من تازه از دنیای خودم جدا گردم هم خوشحال بم هم ناراحت اخه ننیم داشت هوار میزی. خلاصه من زیاد از خانه دور نگردم همون دورو ور پرسه میزم تا بدم صدای گیره ایال درامو. بله یه پسر به خانواده ما اضافه گردی اسمیشابهشتن علی رضا. بله یک سال وخورده ی گذشت تا اینکه دوباره این ایال مریض گردی ایندفعه باز باوام دنبو .خودم بدم که هنوز این ایال زنده بو ولی ننجانم میگوت که نه ایال بمرده😢 ننیم دی ناخوش احوال بو قشنگ انگار همین چند سال پیش بو هنوز جلوی چیشمم دره . خودم بگتم ایال بم ولی میدم که داره نفس میکیشه ولی ننجانم واس خاطر اینکه باوام یک کارگره و درامدی نداره انگار دوست داشت که یکی کمتر باشه من ذل ذل به ایال نیگا میکوردم.میدم که زنده یه ولی ننجانم به اصرار چیشم ایال را دمبست .جرات اینورا نداشتم بگم چرا داری زنده به گورمیکنی. چقدر این ایال قشنگ بو تازه شروع کوردی بو به حرف بزن ولی همون شو اون طفلی بمرد😢 صباش بدون اینکه باوام دباشه ببوردن قبرستان جیرمله بغل اون درخت تو خاکش کوردن.🖤 هیچ وقت یادم درنیمشو این صحنه بیشتر اوقات که میشم امام زاده میا جلوی چیشمم . بله از این دست بدبختی خیلیها داشتن ما خودمان شاهد بیم وقتی داییم این بچه را روی دست میبرد من از کنارش تکان نیمخوردم انگار انتظار داشتم که زنده گرده ودوباره وگرداننش خانه. این قصه ازایالی مان خاطرم بمانده و واسه همیشه کامم تلخه. اگه یکی دبواونموقع شایدمیتانست جان اون ایالا نجات بده . نه دکتری ونه درمانگاه . شرمنده خاطره تلخ نیم خواستم بگم یکدفعه بیامو جلوی نظرم مندی تعریف کوردم.

🌱شاید این یک عادت بود🌱

.مادری که مشغول بدوتن لباس ایالش بو وا زبان مادری داشت وا ایالش که شاید هفت یا هشت سال بیشتر نداشت شوخی میکرد ولباسش را کوک میزی. ته دل راضی ازوصله بزن رخت ولباس ایالش که سالمه ومیتانه جست وخیز کنه ورخت خودیشا پاره کنه اگه خدای نکرده مریض وناخوش بو چی؟ عیب نداره واسیش میدوجم. ایال که فقط منتظر بو کار ننه زودتر تمام گرده واز در بزینه بیرون بشو دنبال وازیش. ننه دی داشت قربان صدقیش میشو❤️ وپسر دیگه ای که مان حیاط مشغول تیر کمان درست کوردن وا دستکش پار پوره وبپوسه وصله پینه میکورد . منتظربرار کوچیکتر که بیخ دست ننه دبو بخاطر شلوار پاریش که بدودت گرده وبشن دنبال وازی کوردن. در همین مابین باواش تندانه وعصبانی از در حیاط که ویشتروختها واز بو وارد گردی اما خیلی اوقاتش تل بو پسر سلام کورد ولی باوا جواب ندا وخیلی سریع بشو مان اتاقی که ننه دبو. شروع کورد به سرو صداوهواربزن اون ایال که داخل دبو از ترس فرار کورد رو به بیرون ولی پسر بزرگتر که داشت تیر کمان درست میکورد حالیش گردی که امروز همان روزه!! چون سابقه داشت هر وخت باواش میشو خانه باوای خودش حتما یک خبر هایی هست. پسرک بدووی پشت نیمدری ونیگا کورد . باوا در حین فریاد بزن سره ننیش داره کمر بندش را از دور کمرش واز میکنه پسر تا بدی اوضاع اینجوریه بدو بدو بشو خانه همسایه. دیگه یاد گیتی بو که در اینجور مواقع چیکنه شروع کرد به در بزن . خانه های قدیم زنگ نداشت مردم وا مشت وکوبه هاکه به دروصل بو درمیزن. پسرک بدی نه کسی در را وازنیمکنه شروع کورد وا لگه ومشت دربزن. چنتا ضربه بزی به در که یکی از اونور داد بزی کیه؟ پسر وا لکنت زبان بگد منم زودباش درا واز کن الان باوام ننیم را میکشه. در وا گردی دیگه زن همسایه دی میدانست هر وخت این پسر وا رنگ روی بپیره عین گچ در میزینه چه خبره . پسرک بگود تورو خدا زود باش بشو تو ننیم طاقت اون کمر بندهای باواما نداره الان نینیما میکشه.😢 ننه داد میزی وسته غلط کوردم ولی مگه باوا رضایت میدا میخوام بگم انقدر میزی تا خودش خسته گرده. زن همسایه خودشا به داخل اتاق برساند ولی مگه جرات میکنه باوای پسرک انقدر عصبانی بوکه ممکنه اودی قربانی این دعوا گرده .تا اینکه ننه یک طرف غش میکنه زن همسایه بگد وسته جلاد این زن بار داره به ایالی که مان شکمش دره رحم کن اخه مگه ادم اینقدر بی رحم میگرده بشو بشو اواره مرگ گرد تا من بینم چه بلایی سره این زن بیوردی. ننه وا شکم پر بیخ دست وپای این مرد که به اصطلاح پدر خانواده بو وباهات ازحضورش میان خانه احساس ارامش کنی ونه احساس ترس واضطراب بشو بیرون بدون انکه اصلا نگران حال زنش گرده وبینه چه بلایی سرش بیورده. زن همسایه مادر را بلند میکنه تمام بدن مادر کبودونیل گرده جای قلاب کمر بند جای جای بدن را زخمی کوردی بو. واین قصه تلخ مان بیشتر این ابادی وجود داشت شاید اگه درو نگته باشم خیلی از زن های سالی دو یا سه بار از این نوع بر خورد داشتن من خودم شاهد زنده این ماجرابم نه یه دفه. بلکه صدها بار اصلا مردم قدیم خیلی بیرحم بن حرفشان را وا چو یا کمر بند میزن . ننه تازه وا اون همه کتک که میخورد هیچ وخت لباسی تن نیم کوردکه جای قلاب کمر بند را ایلان بینن نکنه نسبت به باوا بد بین گردن. فدای این جور مادران از خجالت چند روز حموم دی نیمشو نکته کسی بینه خداوند تمام مادران را حفظ کنه میدانم این حکایت دی مثل قبلی تل وناخوشایند بو چیکنم من راوی یم🙏