مشاغل مربوط به آی تی و کامپیوتر

خرید و فروش قطعات کامپیوتر و شیکه ،آنتی ویروس ،فروش و نصب نرم افزار

مونا هاشمی